Omnämnanden av svordomar och könsord på Twitter under valet 2014

Published on September 15, 2014

Twitter har fått ett allt större genomslag i Sverige och därför kändes det naturligt att titta på aktiviteten under slutskedet av valet 2014. Det jag främst var intresserad av var hur tydligt det gick att se känslor. Jag samlade in tweets från ett antal valrelaterade nyckelord: #val2014, #dinröst, #svpol, #tv4val, alliansen, partinamn och partiledarnamn. Med datan har jag tagit fram ett antal grafer vilka kan ses nedan.

alltweets

Grafen ovan visar den totala Twitteraktiviteten under de valda nyckelorden under kvällen. Totalt twittrades det 132 499 tweets av 49 785 användare mellan klockan 18:30 och 02:00. Aktiviteten gick upp kraftigt när ValU kom klockan 20:00. Toppen på strax över 1000 tweets/minut visar det ögonblick då Reinfeldt höll sitt avskedstal och annonserade sin avgång. Toppen längst till höger visar en något ökad aktivitet under Löfvens tal.

svordomar

För att på något sätt ta tempen på folks känslor valde jag att titta på omnämnanden av svordomar och könsord. Föga förvånande var det en allmänt hög användning av dessa. Efter ValU skedde en kraftig ökning i frekvens, sannolikt på grund av missnöje med vissa partiers framgång. Topparna strax efter 22:30 samt 23:30 korrelerar tydligt med omnämnanden av Åkesson. Den första var under hans tal och den andra under hans framträdande i SVTs valstudio. Det är intressant att se att antalet fula ord endast ökade något under Reinfeldts tal trots en fördubbling av aktivitet.

relö

Reinfeldts avskedstal och avgång var den enskilt största händelsen under kvällen sett till aktivitet och Löfvens tal kom inte i närheten.

åkesson

Omnämnanden av Åkesson toppade vid två tillfällen: hans tal under partiets valvaka och hans besök i SVTs valstudio.

Comments

comments